Huishoudelijk reglement Klim.T.vzw

1. Sporthal – Klimmuur

1.1. Toegang tot sporthal en klimmuur

 1. Het begeven naar de klimmuur gebeurt steeds langs de zijkant van de sporthal zodat men andere sporten zo min mogelijk hindert.
 2. Het betreden van de klimmuur is verboden zolang er geen verantwoordelijke van Klim.T. aanwezig is.
 3. Enkel de dagverantwoordelijke of het bestuur van de club gaat de sleutel van de materiaalkast vragen bij de zaalwachter.
 4. Het is ten strengste verboden te spelen aan de klimmuur vanwege ieders veiligheid. Het recht tot klimmen voor die avond kan hierdoor ontnomen worden door de dagverantwoordelijke of het bestuur van Klim.T.
 5. Je meldt je eerst aan bij de verantwoordelijke alvorens je gaat klimmen. Is deze nog niet aanwezig, dan wacht je geduldig tot hij/ zij arriveert.
 6. Op verzoek van de verantwoordelijke en/of bestuur moet een lid zijn lidkaart laten zien. Indien er niet kan aangetoond worden dat iemand lid is, desgevallend via de ledenlijst, zijn de tarieven voor niet-leden van toepassing.

1.2. Ordehandhaving

 1. Alleen het afgebakende veld rond de klimmuur mag door de leden van Klim.T. gebruikt worden.
 2. Het is verboden drankblikjes op de banken te laten staan alsook op andere plaatsen waar ze omgestoten kunnen worden. Wie morst, ruimt dit zelf op. Gebruik liefst afsluitbare flesjes. Lege verpakkingen van drank of snoep horen thuis in de daarvoor voorziene vuilbak.
 3. Grepen worden enkel geplaatst of verplaatst na toestemming van het bestuur van Klim.T.
 4. Ieder lid draagt zorg voor de netheid rond de klimmuur. Gebruik geen overtollig magnesiumpoeder. Wie morst, ruimt dit zelf op.
 5. De klimbeurt stopt 10 minuten voor tijd zodat de touwen en het materiaal rond de klimmuur tijdig opgeruimd kunnen worden.

1.3. Lenen/huren klimmateriaal sporthal

 1. Klimgordels en zekeringsapparaten zijn verkrijgbaar voor hen die niet over eigen materiaal beschikken. Men kan deze enkel verkrijgen bij de dagverantwoordelijke of het bestuur van de club.
 2. Niet-leden betalen 1 EUR exclusief klimschoenen of 2 EUR inclusief klimschoenen aan de dagverantwoordelijke. Het bedrag dient betaald te worden vóór het ontlenen van het materiaal.
 3. Touwen hangen ter beschikking aan de klimmuur. Draag zorg voor deze touwen, zij zijn ter ieders veiligheid.
 4. De leden worden aangemoedigd 10 minuten voor tijd mee te helpen met het samenbinden en weghangen van de touwen alsook het terugplaatsten van de banken en schuttingen.
 5. Na de klimbeurt dient het geleende materiaal terug netjes in de daarvoor voorziene kast geplaatst te worden.
 6. Ontlenen van materiaal voor gebruik buiten de openingsuren en/of buiten de sporthal moet telkens aangevraagd worden bij de materiaalmeester én ingevuld worden in het uitleenboek. Het ontlenen is enkel mogelijk voor leden en/of clubactiviteiten. Touwen worden niet uitgeleend. Uitlenen van materialen gebeurt steeds in overleg met het bestuur.

2. Klimmen aan de klimmuur

2.1. Zekering

 1. Inbinden van de klimmer aan het touw gebeurt d.m.v. een gestoken dubbele achtknoop aan de gordel.
 2. Zekeren van de klimmer gebeurt d.m.v. een gekeurd zekeringstoestel zoals daar zijn grigri, reverso, logic, … Probeer het gebruik van een halve mastworp met H.M.S te vermijden aangezien dit het touw sneller zal verslijten. Het gebruik van een ‘acht’ als zekeringsapparaat wordt ook afgeraden.
 3. Vooraleer men begint met zekeren controleert men zichzelf of men alles goed heeft ingebonden; daarna controleert men de klimmer. De klimmer doet hetzelfde bij zijn partner, dit om fouten te vermijden.
 4. Men laat de klimmer steeds rustig zakken na zijn klimbeurt.

2.2. Klimmen

 1. Het is verboden solo te klimmen zonder touw.
 2. Traverseren om op te warmen is enkel toegestaan ter hoogte van de 1ste plaat en dit wanneer er niet te veel klimmers aanwezig zijn. Gezond verstand is hier de boodschap.
 3. Het klimmen met Croll, jumar, rem of andere soortgelijke systemen is verboden, behalve voor het bouwen van routes.
 4. Na het klimmen in het dak of schuine overhang dienen de slingen terug ingepikt te worden.
 5. Voorklimmen mag doch enkel op eigen touw of touw van de club. De touwen die aan de muur klaarhangen mogen niet gebruikt worden om te voorklimmen.
 6. Voorklimmen mag enkel vanaf touw 11 t.e.m. 24. Je mag ook niet voorklimmen op de gele plaquetten.
 7. Het is ten strengste verboden te klimmen of te zekeren in benevelde toestand. Alcohol tijden het klimmen wordt niet getolereerd. Drugs is uiteraard uit den boze.
 8. Plaquetten mogen nooit gebruikt worden als klimgreep! En dit voor je eigen veiligheid.

2.3. Routes bouwen

 1. Een route bouwen mag enkel na toestemming van het bestuur. Zie ook Appendix A.
 2. Tijdens het routebouwen dient de routebouwer een perimeter af te bakenen op de grond zodat er geen mensen onder de routebouwer kunnen lopen.

2.4. Verzekering

      1.    Enkel leden zijn verzekerd bij betaling en inschrijving tijdens het klimseizoen voor de duur van dat seizoen. Er kan een korte tijdspanne zitten tussen het betalen van het lidgeld en het verzekerd zijn aangezien de verzekeringsmaatschappij slechts ingelicht kan worden na betaling van het lidgeld.

       

Openingsuren

Bekijk onze openingsuren.

maandag 18:30  20:30 
woensdag  20:30 23:00 
donderdag  19:00 22:00 

 

 

1x per maand

zondag

14:00 17:00 

 

Gesloten op feestdagen.

In juli en augustus geldt een aangepaste vakantieregeling

Beginnen met klimmen?

Wil je graag leren muurklimmen? Of eens een keertje proberen? Dan ben je welkom aan onze klimmuur!

Lees erover op onze beginnerspagina!

 

Nog vragen?

Lees onze FAQ!

 

Blijf op de hoogte

Like onze facebook pagina!